ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิทวัช ป้านตุ่นลาออกจากราชการ 
2นางสาวอารียา มณีรัตน์ลาออกจากราชการ 
3นางอำไพ ไพศาลสพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2