ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพิพัฒน์ ทองปินตาบ้านปางอุ๋งสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
2นางสาวสิริกร เพิ่มบุญมาบ้านห้วยส้มป่อยสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2