ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสมจิต ตาคำแสงบ้านจันทร์สพม.34 สพม.34
2นายวีระพันธ์ ไชยบุตรบ้านกองแขกสพป.แพร่ เขต 2 สพป.แพร่ เขต 2
3นางภัทร์ธิดา ศรศิริบ้านขุนแม่รวมสพป. แพร่ 2 สพป.แพร่ 2
4นายเดช อนากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4